PRESSRUM

Gåvor till fonden:
Plusgiro: 90 2002-5
Bankgiro: 902-0025
Swisha: 123 902 0025

Pressinformation / kontakt: Olle Sjöström

Här hittar du alla pressmeddelanden, stories och andra nyheter från Jämtlands Cancer och omvårdnadsfond.
För ytterligare information: Kontakta presskontakt Olle Sjöström, styrelse@jamtlandscancerfond.se

Stipendium till Veronica Johanssons minnesfond

Nominera en sjuksköterska till Veronica Johansson-stipendiet!

| Aktuella projekt | No Comments
Stipendium till Veronica Johanssons minne delas ut till en sjuksköterska som utmärker sig som god handledare. Stipendiet består av resa, boende och konferensavgift till svensk sjuksköterskeförenings VFU-konferens (verksamhetsförlagd utbildning) och…
Sofia Strååth Nyman med kollegor på väg till Sårvårdskonferensen

JC&O bidrar till resa för Sårvårdskonferens

| Aktuella projekt | No Comments
Fyra personer från Region Jämtland Härjedalen kirurgavdelningar besökte SSiS Sårvårdskonferens i Jönköping under ett par dagar i april. Konferensen är den största i sitt slag i Sverige och samlar sårvårdsintresserade…
Delar av personalen som åkte till Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

Erfarenhetsutbyte med Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

| Aktuella projekt | No Comments
På bild från vänster: Elin Nässén sjuksköterska, Linda Mikaelsson sjuksköterska, Madeleine Spichiger läkare och Johanna Nilsson sjuksköterska Personalen på Storsjögläntan fick möjligheten att under två dagar i början av året…
Syftet

Utveckla vården av patienter med cancer och andra livshotande sjukdomar – Sök pengar senast 15 april!!

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Du som är anställd i Region Jämtland Härjedalen kan söka pengar fyra gånger per år från Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond. Nästa deadline är 15 april. Du söker pengar genom…

Nästa cancerforskare disputerar!

| Aktuella projekt | No Comments
Den 10 november 2023 disputerade Haytham Bayadsi med sin avhandling om sköldkörtelcancer. Haytham har i sin avhandling bland annat försökt förklara den ökade förekomsten av sköldkörtelcancer i Sverige. En särskilt…
Linda Wiklund och Erica Gidlund, stipendiater

Årets stipendiater till Veronica Johanssons minne presenteras

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Erica Gidlund och Linda Wiklund uppmärksammas båda i sina respektive roller för sitt handledningsarbete för studenter. Stipendiet innebär att de kan delta i sjuksköterskeföreningens utbildningsdagar om verksamhetsförlagd utbildning i Umeå.…
Jimi Hendrix as elderly

Palliativa Dagen: Att få vara den en är genom hela livet

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Den 21:a Palliativa Dagen 9 november har temat ”Att få vara den en är genom hela livet”. Temat är valt med omsorg; för att skapa reflektion och större utrymme för patientens…
Emma Brevik använder fonden för utbildning

Fonden har hjälpt Emma bygga sin kompetens

| Stories | No Comments
Emma Breivik: Utan fonden hade jag inte haft samma möjligheter att hela tiden bygga på min kompetens och på så sätt ge bättre hjälp till alla patienter jag möter.

Världen bästa jobb – en blandning av teknik, forskning och patienter!

| Aktuella projekt | No Comments
Så säger medicine doktor Marie Byenfeldt, sonograf på Röntgenavdelning på Östersunds Sjukhus. Hon bedriver också en omfattande och framgångsrik forskning inom två olika mätmetoder för leverdiagnostik med ultraljud. En sonograf…

Cancerforskare disputerar

| Aktuella projekt | No Comments
2020 delade Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnads Fond ut tre stycken forskningsstipendier om 200 000 kr till forskare inom cancerområdet som verkar i länet. Mottagarna var Alexandra Schindele som forskar…

Mer forskningsanslag beviljade till Anna Hult

| Aktuella projekt | No Comments
Vid Fondens senaste styrelsemöte 22/8 2022 beviljade vi ytterligare 100 000 kr till Anna Hult, som vi stöttat allt sedan början på hennes forskarbana. Anna arbetar idag som intensivvårdssjuksköterska men är…

Invigning av kliniskt träningscenter (KTC) på Östersunds sjukhus

| Aktuella projekt | No Comments
Idag 5/9 invigdes Kliniskt Träningscenter (KTC) på Östersunds sjukhus av regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll. På KTC kan vårdpersonal och studenter öva praktiskt på olika moment. Allt ifrån enkla standardmoment som…