Aktuella projekt

Erfarenhetsutbyte med Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

By 17 april, 2024 No Comments
Delar av personalen som åkte till Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

På bild från vänster: Elin Nässén sjuksköterska, Linda Mikaelsson sjuksköterska, Madeleine Spichiger läkare och Johanna Nilsson sjuksköterska

Personalen på Storsjögläntan fick möjligheten att under två dagar i början av året besöka Mellannorrlands Hospice för ett erfarenhetsutbyte om olika typer av palliativ vård.
– Det var mycket lärorikt och inspirerande, berättar Johanna Nilsson som delar sin tid mellan Storsjögläntan och den palliativa vårdavdelningen. Även om vi har olika typer av palliativa verksamheter så arbetar vi alla med samma kategori av patienter och har samma typer av utmaningar i arbetet.

Det är olika organisatoriska förutsättningar mellan de olika regionerna. I Jämtland Härjedalen finns inget Hospice med men väl Storsjögläntan för specialiserad palliativ vård i hemmet och en palliativ vårdavdelning på Östersunds sjukhus. I Västernorrland finns förutom Hospice palliativ hemsjukvård men ingen vårdavdelning.
– Ett konkret resultat av utbytet är att vi har inspirerats av Hospice varmare, mer ombonade hemkänsla när vi utformar den palliativa vårdavdelningen, berättar Johanna vidare. För att minska sjukhuskänslan har vi bland annat fler växter, mer konst och säkerställer att arbetsvagnar ställs undan när de inte behövs.

Harmonisk miljö minskar oro

Till skillnad från ett hospice har den palliativa vårdavdelningen som mål att patienterna ska skrivas ut för att sedan få fortsatt palliativ vård i hemmet.
– Vi har märkt att patienter ibland oroas när de ska läggas in, den mer harmoniska miljön kan bidrar till att minska den oron, berättar Johanna.

Erfarenhetsutbyte är viktigt för att kunna fånga nya idéer och förbättra den egna verksamheten. Därför är tanken att kontakten med Mellannorrlands Hospice ska upprätthållas.
– Vi är en lärande organisation, det finns alltid erfarenheter att ta till sig av för att bli bättre på att lindra lidande och främja livskvaliteten för våra patienter.

Pengarna som söktes från Jämtlands Cancer & Omvårdnadsfond gick till de deltagandes boendekostnad i Sundsvall, ett viktigt bidrag till att utbytet över huvud taget skulle bli av och för att deltagarna skulle få ut maximalt av studiedagen på plats.