"HITTA BÄTTRE SÄTT ATT HJÄLPA PATIENTER ATT LEVA MED SIN CANCER. OCH ÖVERLEVA."

Gåvor till fonden:
Plusgiro: 90 2002-5
Bankgiro: 902-0025
Swisha: 123 902 0025

Pressinformation/kontakt: Olle Sjöström

Omvårdnad, kunskapsutveckling och forskning

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond syfte är att bidra till forskning och utveckla omvårdnad av patienter med cancer och andra livshotande sjukdomar. Vi gör det genom forskning och utbildning av all personal som i sitt yrke har kontakt med patienter med cancer eller andra livshotande sjukdomar, till nytta för alla som bor i Jämtland och Härjedalen.

Fonden har funnits sedan 1991 och har genom åren delat ut mer än 20 miljoner kronor, pengar som kommit från många små gåvor, donationer och arv. Tack vare generösa arv under de senaste åren kan vi nu ge viss ersättning för del av den tid som ägnas åt forskning och vi ser fram mot ökad aktivitet för förnyelse inom vården i länet. Under de senaste åren har vi därför kunnat dela ut upp emot 1 miljon kronor årligen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond samarbetar nära med Storsjögläntan och från år 2015 även med Jämtgubben. Inkomna gåvor och donationer till vårt 90-konto med givarnas påskrift ”Storsjögläntan” eller ”Jämtgubben” bokförs separat liksom de stipendier som utdelas via Storsjögläntan eller Jämtgubben så att givarna kan se att vi respekterar deras vilja. Även Emmaföreningen får bidrag till sin verksamhet.

Vägen till bättre vård

  • Kunskap
  • Engagemang
  • Omtanke
  • Kreativitet