Aktuella projekt

Nästa cancerforskare disputerar!

By 21 november, 2023 No Comments

Den 10 november 2023 disputerade Haytham Bayadsi med sin avhandling om sköldkörtelcancer. Haytham har i sin avhandling bland annat försökt förklara den ökade förekomsten av sköldkörtelcancer i Sverige.

En särskilt spännande del av Haythams forskning handlar om sambandet mellan radioaktivitet och sköldkörtelcancer. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 ökade förekomsten av sköldkörtelcancer kraftigt i närliggande områden i Vitryssland och Ukraina. Haytham och hans forskarkollegor har undersökt om man även kan se någon ökad förekomst av sköldkörtelcancer i de områden i Sverige som drabbades hårdas av nedfallet efter Tjerrnobyl. Man något sådant samband mellan nedfall och sköldkörtelcancer kunde man inte hitta i Sverige. Däremot har Haythams forskning bidragit till utveckling av analysmetoder som i framtiden kan användas för undersöka samband mellan radioaktivtet i vår miljö och andra cancerformer.

Haytham Bayadsi, som är läkare på Kirurgkliniken, var en av tre cancerforskare i länet som 2020 fick 200 000 kr var från Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnads Fond. Först i mål var Alexandra Schindele som disputerade 2022 och nu var det Haythams tur.

Fonden gratulerar Haytham Bayadsi och vi gläder oss åt att Fondens medel har använts på bästa tänkbara vis!

Länk till Haytham Bayadsis avhandling.