Aktuella projekt

JC&O bidrar till resa för Sårvårdskonferens

By 22 april, 2024 No Comments
Sofia Strååth Nyman med kollegor på väg till Sårvårdskonferensen

Fyra personer från Region Jämtland Härjedalen kirurgavdelningar besökte SSiS Sårvårdskonferens i Jönköping under ett par dagar i april. Konferensen är den största i sitt slag i Sverige och samlar sårvårdsintresserade för att få ta del av nyheter, perspektiv och ta del i workshops.

– Sårvårdskonferensen är nära nog ovärderlig om man som jag är intresserad av sårvård, säger Sofia Nyman Strååth, undersköterska på Kirurgiska avdelning 1. Förutom att lyssna på föreläsningarna och delta i workshops har vi fått ta del av nya produkter och tekniker som gör oss bättre i vårt dagliga arbete.

Allt handlar om att förbättra patienters tillvaro, mildra besvär och lidande. Sofia Nyman Strååth har ett stort intresse för medicin i allmänhet och sårvård i synnerhet och det var första gången hon deltog i Sårvårdskonferensen.
– Sårvård är komplext och komplicerat så all erfarenhet är bra, menar Sofia. För mig handlade konferensen mycket om att öka referensramen. Som exempelvis att bli bättre på att hantera brännskador eller identifiera sår vid melaninrik hud och behandla såren på bästa sätt för så snabb läkning som möjligt.

Intensivt program med föreläsningar och workshops

Konferensen som arrangeras av Sårsjuksköterskor i Sverige samlar sårvårdsintresserade från hela landet. Under konferensen avhandlades exempelvis brännskador, Iktyos, fuktrelaterade hudskador men också patientberättelser om livet med svårläkta sår och goda exempel på hur sårteam kan byggas upp.
– Förutom föreläsningar och workshops är en viktig del att ta del av nyheter, produktutbudet och lära sig hur produkterna ska användas på bästa sätt. För det är ju i vardagen, på avdelningen, vi kan förbättra tillvaron för patienterna med bättre behandlingar, säger Sofia.

– Alla vi i gruppen som fick möjlighet att åka till SSiS Sårvårdskonferens är mycket tacksamma. Vårt deltagande hade inte varit möjligt utan Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfonds stöd, avslutar Sofia Nyman Strååth.