Aktuella projektStories

Årets stipendiater till Veronica Johanssons minne presenteras

By 9 november, 2023 No Comments
Linda Wiklund och Erica Gidlund, stipendiater

Erica Gidlund och Linda Wiklund uppmärksammas båda i sina respektive roller för sitt handledningsarbete för studenter. Stipendiet innebär att de kan delta i sjuksköterskeföreningens utbildningsdagar om verksamhetsförlagd utbildning i Umeå. Den officiella stipendieutdelningen sker under den Palliativa Dagen 9/11.

Linda Wiklund är huvudhandledare för VFU-studenterna på Neuro-Strokeenheten, något som upptar drygt 20 procent av hennes arbetstid. Jobbet innebär att hon planerar arbetet och utser handledare men även handleder nya kollegor i arbetet.
– Det krävs en hel del planering och struktur för att få ihop ett bra upplägg för studenterna, berättar Linda Wiklund. Det är stimulerande att hålla sig à jour och träffa människor i början av sin yrkeskarriär och det händer varje år att VFU-studenterna blir kvar hos oss.

Precis som varje patient är unik är även varje student unik, med sina behov och förutsättningar. För Linda Wiklund är det viktigt att se varje student, fånga upp hens förutsättningar och säkerställa att praktiken blir så bra som möjligt.
– Den generella kunskapen som studenterna får till sig i studierna ska omsättas och anpassas för varje enhets verksamhet, studenterna ska lära sig nya rutiner och handgrepp för att det ska funka på avdelningen – det är mycket, men det är också roligt.

Erica Gidlund är också nominerad till stipendiet till Veronica Johanssons minne.
– Det känns fantastiskt och hedersamt, berättar Erica Gidlund om nomineringen. Jag arbetade med Veronica här på kirurgen, hon inspirerade, skapade trygghet och fick mig att känna mig duktig även i början. Det har jag försökt ta med mig i handledningsarbetet med studenter och inskolningen av nya kollegor.

Handledningsarbetet ingår för alla sjuksköterskor men Erika tycker om att handleda, det roligt och utmanande. Studenterna kommer med den nyaste kunskapen så det innebär att hon själv ser till att hålla sig à jour.

– Det är viktigt att vara uppdaterad men också viktigt att förmedla trygghet i jobbet och skapa självförtroende till dem som är på väg in i yrket, säger Erica. VFU-tiden som student är viktig. Vi lär dem vår verksamhet handgripligt men det är lika viktigt att vi skapar utrymme studenternas egna reflektioner – det är en viktig del som de förhoppningsvis tar med sig i sitt yrkesliv.

Veronica Johansson drabbades obotlig cancer och avled hösten 2022, endast 52 år gammal. Hennes nuvarande och tidigare kollegor samlade in pengar som skänktes till Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnadsfond. Fonden delar nu ut stipendium till en sjuksköterska som utmärkt sig som en god handledare till Veronica Johansson minne.