”DONATIONERNA GÖR DET MÖJLIGT FÖR VÅRDPERSONAL ATT FÖRBÄTTRA PATIENTERS FÖRUTSÄTTNINGAR TILL HÖGRE LIVSKVALITET”

Gåvor till fonden:
Plusgiro: 90 2002-5
Bankgiro: 902-0025
Swisha: 123 902 0025

Pressinformation/kontakt: Olle Sjöström

Donation, minnesgåvor eller testamente?

 

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond stöttar goda idéer och viljan till kompetensutveckling när regionen inte har resurser att göra det.

En donation till Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond bidrar till förbättrad vård genom att höja kunskapsnivån hos personalen som arbetar med patienter som har cancer eller andra livshotande sjukdomar. Men den ökar också vårdpersonalens möjligheter att höja livskvaliteten hos de sjukdomsdrabbade genom att fånga upp den senaste forskningen.

Fondens aktivitet övervakas av Svensk Insamlingskontroll. Som givare kan du därmed vara säker på att fonden drivs seriöst och att insamlade medel hamnar där de ska.

Det finns vid sidan av donationer möjlighet att bidra genom att ge Minnesgåvor.