Aktuella projekt

Stöd till cancerforskning

By 28 september, 2019 No Comments

Inom region Jämtland-Härjedalen har man relativt goda möjligheter att få forskningsmedel via regionen. Men för att kvalificera sig för forskningsmedel måste ofta forskaren visa upp resultat från redan genomförd forskning. Forskare i början på sin karriär kan därför hamna i ett slags ”moment 22” – utan forskningsmedel kan de inte forska och få resultat, men utan resultat kan de inte få forskningsmedel.
Jämtlands läns cancer -och omvårdnadsfond har därför valt att stötta forskare i början av sin karriär – så att de sedan kan söka medel från annat håll. Haytham Bayadsi, läkare på Kirurgkliniken i Östersund är ett exempel på en forskare som Fonden stöttat för att hans forskning ska ta fart.
 Haytham är en mångsidig kirurg, men han är särskilt intresserad av kirurgi av sköldkörteln. Han påbörjade därför ett forskningsprojekt i liten skala om cancer i sköldkörteln. Fonden har stöttat honom vid två tillfällen och forskningsprojektet har nu växt till ett fullstort doktorandprojekt vid Umeå Universitet. Docent Joakim Hennings  i Östersundär huvudhandledare. Fondens förhoppning är att Haythams fortsatta forskning nu kan stå på egna ben efter starthjälpen från oss.

Leave a Reply

Gåvor till fonden:

Plusgiro: 90 2002-5

Bankgiro: 902-0025

Swisha din gåva till:

123 902 00 25