Aktuella projekt

Hopp inom cancervården – framsteg och nya möjligheter.

By 29 april, 2021 No Comments

Den 20 oktober hade Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond sin första fondkväll på Gamla Teatern med föredrag efter 2 års uppehåll p g a pandemin.

Fyra föreläsare från Östersunds Sjukhus berättade om olika framsteg och satsningar som är på gång inom cancerområdet i länet och hur gåvor till Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond bidragit till dessa förbättringar.

Olle Sjöström från Område Kirurgi berättade att screening för tarmcancer äntligen har startat i länet. Fonden har stöttat de sjuksköterskor som vidareutbildat sig för att kunna utför tarmundersökningarna.

Pär Bodén från Onkologmottagningen redogjorde för nya möjligheter med mer  precision i cancerbehandlingar genom att använda s k immunterapi. Fonden har kontinuerligt bidragit till vidareutbildning av både läkare och sjuksköterskor på onkologmottagningen.

Lina Fredriksson från Cancerrehabiliteringen berättade om att det nu finns ett cancerrehabteam i länet. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Fonden har på olika sätt stöttat personalen under uppbygganden av verksamheten.

Johan Johansson beskrev verksamheten på den Palliativa enheten.  Den palliativa hemsjukvården inom Storsjögläntan har de senaste åren kompletterats med både en Palliativ-Onkologisk avdelning på sjukhuset och ett palliativt konsultteam som kan hjälpa patienter på särskilda boenden och övriga sjukhusavdelningar. Utbygganden av den palliativa vården och vidareutbildning av personal inom palliation har varit ett av Fondens fokusområden under flera decennier.

Man kan även läsa mer om föredragen i en artikeln i ÖP:

https://www.op.se/2022-10-21/nya-satsningar-inom-cancervarden-i-lanet-kommer-att-innebara-att-fler-blir-botade