Aktuella projekt

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond utlyser Cancerforskningsstipendium på upp till 200 000 kronor

By 13 maj, 2020 No Comments

Ansökan görs via hemsidan www.jamtlandscancerfond.se senast 15 augusti.

Behörig att söka är den som är doktorand eller disputerad, är verksam i Region Jämtland Härjedalen och bedriver forskning med canceranknytning.

Syftet är framför allt att möjliggöra tid för fortsatt forskningsarbete.

Beviljade medel betalas ut i september 2020 men kan användas fram till 221231. Om flera kvalificerade ansökningar inkommer kan fondens styrelse besluta att dela ut fler än ett stipendium. Vi önskar att ansökan kompletteras med forskningsplan, beskrivning av forskningsarbetets progress så långt, detaljerad plan för hur pengarna planeras att användas samt konteras för att garantera att de står till stipendiatens förfogande under den stipulerade användningstiden. Detta ska kompletteras med yttrande från ansvarig chef som styrker stödet för att stipendiaten ges möjlighet att ta ut den forskningstid som stipendiet möjliggör.

Leave a Reply

Gåvor till fonden:

Plusgiro: 90 2002-5

Bankgiro: 902-0025

Swisha din gåva till:

123 902 00 25