Aktuella projekt

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond delar ut tre cancerforskningsstipendier på 200 000 kronor vardera till tre forskare på Östersunds sjukhus.

By 4 oktober, 2020 No Comments
ijqwdijsdjk

Mottagare av cancerforskningsstipendierna är:

Alexandra Schindele, läkare på öronkliniken, som forskar på stämbandscancer.

Maria Eriksson, läkare på onkologen/kirurgkliniken, som forskar på hjärntumörer.

Haytam Bayadsi, läkare på kirurgkliniken, som forskar på sköldkörtelcancer.

Alla tre forskarna arbetar med delvis liknande frågeställningar men utifrån olika cancersjukdomar. Nämligen hur man ska kunna skilja på tumörer med god prognos och tumörer med risk för obotlig sjukdom på ett tidigt stadium.

Alexandra Schindele undersöker hur infektioner av humant papillomvirus (HPV) påverkar risken för utveckling av cancerförändringar och besvärande polyper i övre luftvägarna. Med tanke på den nu startade vaccinationen mot HPV kan detta påverka behandlingen av personer som visar sig vara bärare av detta och liknande virus.

Maria Eriksson undersöker markörer i tumören eller i blodet som kan förutsäga vilka patienter som kommer att svara bra på behandling med cytostatika respektive strålning vid elakartad hjärntumör (glioblastom). Något som kan få stor praktisk betydelse för valet av optimal behandling för varje drabbad patient.

Haytam Bayadsi undersöker små sköldkörtelcancrar för att se om man kan identifiera egenskaper i cellerna eller vävnaderna runt omkring som kan förutsäga vilka patienter som ska få extra aggressiv behandling och vilka som med säkerhet blir botade med en mer skonsam grundbehandling.

Tanken är att stipendierna ska underlätta för dessa forskare att slutföra sina påbörjade forskningsprojekt och att resultaten ska leda till bättre behandling av drabbade patienter både i Jämtland Härjedalen men också i övriga delar av landet.

Bild med tillstånd av upphovsman Denny Calvo, ÖP