Stories

Fonden har hjälpt Emma bygga sin kompetens

By 1 mars, 2023 No Comments
Emma Brevik använder fonden för utbildning

Hej Emma Breivik, vad jobbar du med?
Jag är uroterapeut och sexualrådgivare på kirurgens Uroterapi- och Bäckenbottenmottagning samt i regionens Cancerrehabteam. Jag möter patienter från 18 år och uppåt med besvär från urinblåsa, tarm, bäckenbotten, sexuella besvär m.m. Det kan till exempel handla om rehabilitering efter bäckencancer eller utredning och behandling vid förlossningsskador, inkontinens, och tömningsbesvär.  Det är ofta komplext och finns inte en enkel lösning.

På vilket sätt har du fått stöd från Jämtlands cancer- och omvårdnadsfond?
Utan fonden hade jag inte haft samma möjligheter att hela tiden bygga på min kompetens och på så sätt ge bättre hjälp till alla patienter jag möter. Jag har bl.a. fått bidrag för resa och boende när jag studerat på annan ort, samt möjlighet att köpa kurslitteratur. Jag arbetade tidigare som sjuksköterska på en av kirurgens vårdavdelningar. Min bana inom uroterapins fantastiska värld började när cancerfonden sponsrade min inkontinenskurs i Falun 2015. Sedan fortsatte det med Uroterapiutbildningen i Göteborg 2017–2018.

Som uroterapeut arbetade jag en hel del med sexuell hälsa men hade egentligen ingen riktig utbildning inom det. Med hjälp av bidrag från fonden kunde jag bygga på med högskolekurser inom Klinisk sexologi samt andrologi.

Fonden har även gjort det möjligt för mig att åka på flera olika kongresser, till exempel International continence societys internationella kongress i Göteborg 2019 samt Arctic Pelvic floor meeting i Tromsö. Jättekul och spännande att träffa kollegor från hela världen och ta del av ny forskning och nya rön.

Är inte det här utbildningar som du borde fått av din arbetsgivare?
Det är det nog men med tanke på regionens utmanade ekonomi skulle jag inte kunnat gå alla dessa utbildningar mm.

Har det inneburit andra utvecklingsmöjlighet för dig i ditt arbete?
Tack vare utbildningen jag fått har jag också kunnat föreläsa för kollegor, t.ex kontaktsjuksköterskor och andra som arbetar inom cancervården.

Jag har även en roll i regionens diagnosoberoende cancerrehabteam som uroterapeut och sexualrådgivare, vilket inte hade varit möjligt utan fondens stöd. Jag är ganska ensam i min yrkesroll och har få kollegor att bolla med, det är därför guld värt att kunna åka och träffa kollegor från andra orter, och utbyta erfarenhet. Det ger ny energi och drivkraft i mitt arbete. Allt inom detta fält utvecklas snabbt och det gäller att hänga med i nya rön och ny forskning för att kunna ge rätt vård och även svara på frågor från kollegor i regionen. Tack vare cancerfonden kan jag göra det.

Är det något annat du vill tillägga?
Jag är så tacksam över stödet från fonden och vill uppmana fler att söka fondmedel. Det är enkelt att söka via deras hemsida så fler borde passa på.