Nästan alla har någon i sin omgivning som lever och kämpar mot cancer och andra svåra sjukdomar – med allt det för med sig av vårdbehov, otrygghet och smärta. Det ställer stora krav på alla som arbetar för patientens bästa, oavsett om det gäller forskning, omvårdnad eller annat som underlättar patientens vardag med sjukdomen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond ger möjligheter att utveckla vården, forskning och till kompetensutveckling för personal inom vården som tidigare inte var möjlig. Sedan 1991 har fonden delat ut mer än 20 miljoner kronor till personal här i regionen för utbildning, studiebesök och forskning för att öka cancerpatienters möjlighet till ett längre liv och ökad livskvalitet.

Fonden finansieras av donationer, minnesgåvor och testamenten. Alla som arbetar till förmån för patientens bästa kan söka finansiellt stöd för utbildning, studiebesök, forskning eller utveckling av idéer som gynnar patienternas livssituation.
Något som kommer alla i länet tillgodo.

Så oavsett om du är givare eller sökande – tillsammans kan vi bidra till göra livet för patienterna bättre. Och möjligen längre.

Start av Kliniskt Träningscentrum

| Aktuella projekt | No Comments
  Start av Kliniskt Träningscentrum(KTC)   Östersunds sjukhus har nyligen startat ett s.k. Kliniskt Träningscentrum (KTC). Där kan sjukhuset anställda - individuellt eller i grupp - öva på färdigheter och…

Kvalitetssäkra omvårdnaden av hematologiskt sjuka

| Aktuella projekt | No Comments
Inom den hematologiska omvårdnaden möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner från intensiv botande behandling till palliativ behandling och vård i livets slutskede. Såväl sjukdomen som dess behandling kan…

REPAC-projektet undersöker rehabiliteringsbehov

| Aktuella projekt | No Comments
Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling i Östersund och Sunderbyn (REPAC-projektet) Cirka 750 personer i Region Jämtland Härjedalen drabbas varje år av cancer. Upp emot två tredjedelar blir helt botade.…