Nästan alla har någon i sin omgivning som lever och kämpar mot cancer och andra svåra sjukdomar – med allt det för med sig av vårdbehov, otrygghet och smärta. Det ställer stora krav på alla som arbetar för patientens bästa, oavsett om det gäller forskning, omvårdnad eller annat som underlättar patientens vardag med sjukdomen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond ger möjligheter att utveckla vården, forskning och till kompetensutveckling för personal inom vården som tidigare inte var möjlig. Sedan 1991 har fonden delat ut mer än 20 miljoner kronor till personal här i regionen för utbildning, studiebesök och forskning för att öka cancerpatienters möjlighet till ett längre liv och ökad livskvalitet.

Fonden finansieras av donationer, minnesgåvor och testamenten. Alla som arbetar till förmån för patientens bästa kan söka finansiellt stöd för utbildning, studiebesök, forskning eller utveckling av idéer som gynnar patienternas livssituation.
Något som kommer alla i länet tillgodo.

Så oavsett om du är givare eller sökande – tillsammans kan vi bidra till göra livet för patienterna bättre. Och möjligen längre.

Invigning av kliniskt träningscenter (KTC) på Östersunds sjukhus

| Aktuella projekt | No Comments
Idag 5/9 invigdes Kliniskt Träningscenter (KTC) på Östersunds sjukhus av regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll. På KTC kan vårdpersonal och studenter öva praktiskt på olika moment. Allt ifrån enkla standardmoment som…

Pandemiåren 2020-2022

| Aktuella projekt | No Comments
Den pågående pandemin har också påverkat Jämtlands läns cancer och omvårdnadsfonds verksamhet. Många utbildningar, möten och konferenser som Fonden brukar stödja har varit inställda. Våra årliga fondkvällar på Gamla Teatern…
ijqwdijsdjk

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond delar ut tre stycken cancerforskningsstipendier på 200 000 kronor vardera till tre forskare på Östersunds sjukhus.

| Aktuella projekt | No Comments
Mottagare av cancerforskningsstipendierna är: Alexandra Schindele, läkare på öronkliniken, som forskar på stämbandscancer. Maria Eriksson, läkare på onkologen/kirurgkliniken, som forskar på hjärntumörer. Haytam Bayadsi, läkare på kirurgkliniken, som forskar på…