MED MER FORSKNING OCH KUNSKAP KAN VI ÖKA PATIENTERNAS LIVSKVALITET.

Gåvor till fonden:
Plusgiro: 90 2002-5
Bankgiro: 902-0025
Swisha: 123 902 0025

Pressinformation / kontakt: Olle Sjöström

Nästan alla har någon i sin omgivning som lever och kämpar mot cancer och andra svåra sjukdomar – med allt det för med sig av vårdbehov, otrygghet och smärta. Det ställer stora krav på alla som arbetar för patientens bästa, oavsett om det gäller forskning, omvårdnad eller annat som underlättar patientens vardag med sjukdomen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond ger möjligheter att utveckla vården, forskning och till kompetensutveckling för personal inom vården som tidigare inte var möjlig. Sedan 1991 har fonden delat ut mer än 20 miljoner kronor till personal här i regionen för utbildning, studiebesök och forskning för att öka cancerpatienters möjlighet till ett längre liv och ökad livskvalitet.

Fonden finansieras av donationer, minnesgåvor och testamenten. Alla som arbetar till förmån för patientens bästa kan söka finansiellt stöd för utbildning, studiebesök, forskning eller utveckling av idéer som gynnar patienternas livssituation.
Något som kommer alla i länet tillgodo.

Så oavsett om du är givare eller sökande – tillsammans kan vi bidra till göra livet för patienterna bättre. Och möjligen längre.

Fonden bidrar till konferensresa till Barcelon

Inspirerande konferens i Barcelona för bättre palliativ vård här hemma

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Sex medarbetare från Storsjögläntan deltog i den årliga EAPC-konferensen som denna gång hölls i Barcelona. Konferensen samlar ca 1000 deltagare som forskar eller på annat sätt är specialiserade olika aspekter…
Stipendium till Veronica Johanssons minnesfond

Nominera en sjuksköterska till Veronica Johansson-stipendiet!

| Aktuella projekt | No Comments
Stipendium till Veronica Johanssons minne delas ut till en sjuksköterska som utmärker sig som god handledare. Stipendiet består av resa, boende och konferensavgift till svensk sjuksköterskeförenings VFU-konferens (verksamhetsförlagd utbildning) och…
Sofia Strååth Nyman med kollegor på väg till Sårvårdskonferensen

JC&O bidrar till resa för Sårvårdskonferens

| Aktuella projekt | No Comments
Fyra personer från Region Jämtland Härjedalen kirurgavdelningar besökte SSiS Sårvårdskonferens i Jönköping under ett par dagar i april. Konferensen är den största i sitt slag i Sverige och samlar sårvårdsintresserade…
Delar av personalen som åkte till Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

Erfarenhetsutbyte med Mellannorrlands Hospice i Sundsvall

| Aktuella projekt | No Comments
På bild från vänster: Elin Nässén sjuksköterska, Linda Mikaelsson sjuksköterska, Madeleine Spichiger läkare och Johanna Nilsson sjuksköterska Personalen på Storsjögläntan fick möjligheten att under två dagar i början av året…
Syftet

Utveckla vården av patienter med cancer och andra livshotande sjukdomar – Sök pengar senast 15 april!!

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Du som är anställd i Region Jämtland Härjedalen kan söka pengar fyra gånger per år från Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond. Nästa deadline är 15 april. Du söker pengar genom…

Nästa cancerforskare disputerar!

| Aktuella projekt | No Comments
Den 10 november 2023 disputerade Haytham Bayadsi med sin avhandling om sköldkörtelcancer. Haytham har i sin avhandling bland annat försökt förklara den ökade förekomsten av sköldkörtelcancer i Sverige. En särskilt…
Linda Wiklund och Erica Gidlund, stipendiater

Årets stipendiater till Veronica Johanssons minne presenteras

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Erica Gidlund och Linda Wiklund uppmärksammas båda i sina respektive roller för sitt handledningsarbete för studenter. Stipendiet innebär att de kan delta i sjuksköterskeföreningens utbildningsdagar om verksamhetsförlagd utbildning i Umeå.…