Nästan alla har någon i sin omgivning som lever och kämpar mot cancer och andra svåra sjukdomar – med allt det för med sig av vårdbehov, otrygghet och smärta. Det ställer stora krav på alla som arbetar för patientens bästa, oavsett om det gäller forskning, omvårdnad eller annat som underlättar patientens vardag med sjukdomen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond ger möjligheter att utveckla vården, forskning och till kompetensutveckling för personal inom vården som tidigare inte var möjlig. Sedan 1991 har fonden delat ut mer än 20 miljoner kronor till personal här i regionen för utbildning, studiebesök och forskning för att öka cancerpatienters möjlighet till ett längre liv och ökad livskvalitet.

Fonden finansieras av donationer, minnesgåvor och testamenten. Alla som arbetar till förmån för patientens bästa kan söka finansiellt stöd för utbildning, studiebesök, forskning eller utveckling av idéer som gynnar patienternas livssituation.
Något som kommer alla i länet tillgodo.

Så oavsett om du är givare eller sökande – tillsammans kan vi bidra till göra livet för patienterna bättre. Och möjligen längre.

En tänkvärd kväll

| Aktuella projekt | No Comments
Vi bjuder in till en tänkvärd kväll med författaren Karin Wahlberg på Gamla Teatern torsdagen den 24 okt kl 19. Karin Wahlberg är gynekolog och författare - hennes mest kända…

Stöd till cancerforskning

| Aktuella projekt | No Comments
Inom region Jämtland-Härjedalen har man relativt goda möjligheter att få forskningsmedel via regionen. Men för att kvalificera sig för forskningsmedel måste ofta forskaren visa upp resultat från redan genomförd forskning.…

Start av Kliniskt Träningscentrum

| Aktuella projekt | No Comments
  Start av Kliniskt Träningscentrum(KTC)   Östersunds sjukhus har nyligen startat ett s.k. Kliniskt Träningscentrum (KTC). Där kan sjukhuset anställda - individuellt eller i grupp - öva på färdigheter och…