Styrelse

Som givarguiden påpekat så framgår icke av årsrapporten varför styrelsen har den sammansättning som nu är, – men fonden strävar alltid att bli bättre:
Mats E Nilsson,ordförande, en av grundarna av fonden från 1990, f.d.överläkare vid öron-näs-halskliniken i Östersund 1983-2010, disputerat på Huddinge / Karolinska Institutet 1988.
Bertil Axelsson, överläkare, fd kirurg, leder Storsjögläntan – dvs länet palliativa hemsjukvård, professor vid Umeå Universitet.
Ingrid Thörngren, sjuksköterska, tidigare vid Storsjögläntan, nu i hemsjukvård i Krokom.
Anna de Flon, överläkare vid kvinnokliniken i Östersund med ansvar för cancervården.
Olle Sjöström, överläkare i kirurgi, forskar, gift med disputerad distriktsläkare så han bidrager även med info om vad som behöver göras utanför sjukhuset.
Mia Ajax, sjuksköterska, tidigare avdchef vid den avd som har hand om blodcancer och lymfcancer, nu chef för medicinkliniken.
Per Mårtensson, fd auktoriserad revisor, sitter nu i ett antal bolagsstyrelser, bra på ekonomi.
Emma Fällman, advokat vid Victors Advokatbyrå i Östersund.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att bedöma de ansökningar som kommer in 15 mars och 15 oktober. Med de generösa arv och gåvor fonden nyligen fått kommer vi årligen dela ut minst 1.5 – 2 miljoner kr åren 2017-2020. Då blir det viktigt för styrelsen att aktivt informera medarbetare i vården om möjligheter till stipendier inte bara för kostnader vid kurser och utbildningar utan även ersättning för att kunna få tid till projekt nära patienterna och patientnära forskning.

Posted in Okategoriserade.