Kontakt


Har du synpunkter – maila till mats.e.nilsson@regionjh.se
tel. 063-15 39 85 via de som skriver minnesbladen
fax. 063-15 45 34

Ordförande Mats E Nilsson
f.d. överläkare öronkliniken

Ledamöter
Per Mårtensson
Fd. auktoriserad revisor

Olle Sjöström
Överläkare kirurgen Östersunds sjukhus

Ingrid Thörngren
Sjuksköterska

Bertil Axelsson
Professor, Överläkare vid Storsjögläntan

Mia Ajax
Sjuksköterska, verksamhetschef medicinkliniken

Anna de Flon
Överläkare kvinnokliniken

Emma Fällman
Advokat vid Victors Advokatbyrå i Östersund