Info och ansökan 2018

Sedan starten 1991 har fonden snart delat ut mer än 20 miljoner kr.
Utdelat år 2017 lite mer än 1.6 miljon kr varav via Storsjögläntan ca 367.000 kr.
Bokföringen för år 2017 nu hos revisorn. Läggs in på hemsidan efter årsmötet 27 mars. Enligt Sv Insamlingskontrolls ”Balansräkning” med inlagda formler delade fonden ut 65%. Med arven delade på 4 år blir år 2017 intäkterna 1.872.276.oo kr och utdelat 1.652.318.oo, dvs 88 % utdelat under år 2017.

Årsrapp+Rev 2017
Stipendier utdelade 2017.

Ansökningsblankett 2018

Årsrapport 2016
Revision2016

PlaceringsreglementeJLCOF

KOM GÄRNA IHÅG :
GamlaTeatern torsdag 25 oktober 18.30 ( till ca 21.15 )
”Barncancer – förr, nu och i framtiden”
med docent Per-Erik Sandström, barnonkolog i Umeå.

Fonden har nu SWISH-nummer: 123 902 00 25 så du kan enkelt ge bidrag.
Om vi skall sända minnesblad är dock inbetalning via
bankgiro eller postgiro säkrast.

 

 

Donationsbelopp i närtid
2015 Årsrapport 25 år.
2014 kr 1.846.151 Årsrapport 2014
2013 kr 470.061 Årsrapport 2013
2012 kr 431.053 Årsrapport 2012
2011 kr 534.056 Årsrapport 2011
2010 kr 538.425 Årsrapport 2010
2009 kr 1.643.753 Årsrapport 2009
2008 kr 777.913 Årsrapport 2008
2007 kr 845.376 Årsrapport 2007

 

Stadgar

Stadgar för fondens verksamhet