Info och ansökan 2017

Utdelat

Sedan starten 1991 har fonden delat ut sammanlagt mer än 18 miljoner kr.
Utdelat år 2016 lite mer än 1.1 miljon kr varav via Storsjögläntan drygt 214.000 kr.
Bokföringen för år 2016 nu hos revisorn och kommer att läggas in på hemsidan efter vårt årsmöte 30 mars 2017.
Annons HT-17 pdf.

Ansökan stipendium..2017-18….
Årsrapport 2016
Revision2016

PlaceringsreglementeJLCOF
Föreläsning om ”Det svåra samtalet” 14 sept., Det svåra samtalet
Reservera gärna torsdag kväll kl 18.30 den 26 oktober på Gamla Teatern: Att leva med en obotlig sjukdom.
Bertil Axelsson Storsjögläntan, numera professor.

 

 

Donationsbelopp i närtid
2015 Årsrapport 25 år.
2014 kr 1.846.151 Årsrapport 2014
2013 kr 470.061 Årsrapport 2013
2012 kr 431.053 Årsrapport 2012
2011 kr 534.056 Årsrapport 2011
2010 kr 538.425 Årsrapport 2010
2009 kr 1.643.753 Årsrapport 2009
2008 kr 777.913 Årsrapport 2008
2007 kr 845.376 Årsrapport 2007

 

Stadgar

Stadgar för fondens verksamhet