Effektrapport enligt FRII

Det är ett krav från Frivilligorganisationernas Insamlingsråd att det finns en rapport där givarna kan se hur insamlade medel använts. Vi har ingen separat effektrapport då den ingår sedan många år i Årsrapporterna, kallas ”bilaga till förvaltningsberättelse” som från år 2007 finns på vår hemsida under ”Info”.
Våren 2016 finns samma info som ”Stipendiater 2015” och när styrelse och revisor undertecknat årsrapporten läggs den ut i slutet av april. Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond har inte lyckats redovisa enligt alla de krav FRII har ställt – anpassade till större fonder – och är ej längre med i FRII men försöker ändock redovisa i enlighet med deras rekommendationer.

Posted in Okategoriserade.