Ansök om bidrag från fonden

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond är till för alla som verkar inom vården i Jämtlands och Härjedalen och som vill fördjupa sina kunskaper om cancer- och omvårdnad, men också har idéer som förbättrar patienters tillvaro under sjukdomen.

Vi har under 2018 delat ut 1,7 miljoner till forskning, kompetenshöjande studiebesök, utbildningsstöd med mera. Fonden är öppen för alla yrkeskategorier inom vårdverksamheten.

Vi har från 2019 fyra ansökningsperioder 15 januari, 15 april, 15 augusti samt 15 november.
Fyll i formuläret nedan, ha bilagor klara för en snabb och säker ansökan.

Instruktioner för ansökan

Information om dig/er

Minst ett av dessa telefonnummer behöver anges för att vi ska kunna kontakta dig för kompletterande information.

Ansökningsinformation

Kostnader som ansökan gäller

Kostnaden avser:

Varav:

Administrativ information

Om det finns flera sökande prioriterar närmaste chef vilka som får åka - oftast 2-3 st.
Närmaste chef utövar tillsyn och ansvarar för att kursrapport och kursintyg lämnas.

Närmaste chef vidimerar kursdeltagande samt yttrande bifogat ovan via sin e-postadress: