Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnadsfond kunde tack vare arv och gåvor dela ut nästan 1.67 miljoner kr år 2017.

Bidrag räddar liv

Välkomna

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond har funnits sedan 1991 och har nu delat ut mer än 18 miljoner kronor som kommer från många små gåvor och några större donationer och arv. Tack vare generösa arv 2016 och 2017 kan vi nu ge viss ersättning för del av den tid som ägnas åt forskning och inte bara täcka kostnader så vi ser fram mot ökad aktivitet för förnyelse inom vården i länet.

Vi samarbetar nära med Storsjögläntan och från år 2015 även med Jämtgubben så det går bra att stödja deras fina verksamheter via samma postgiro. Inkomna gåvor och donationer med givarnas påskrift "Storsjögläntan" eller "Jämtgubben" bokföres separat liksom de stipendier som utdelas via Storsjögläntan eller Jämtgubben så att givarna kan se att vi respekterar deras vilja. Emmaföreningen får bidrag till sin informationsverksamhet.
Länkar finnes till fondens årsrapporter, ansökningsblankett samt till Svensk Insamlingskontroll som utövar tillsyn över innehavare av 90-konton.

Vid möte 9 april 1991 delades de första stipendierna ut - så våren 2016 firade vi JUBILEUM - 25 års verksamhet för att stödja och utveckla vård och forskning särskilt för cancer och omvårdnad vid cancer och smärta. Fonden hoppas på ditt stöd så vi kan fortsätta med att stödja vårdpersonal i länet till nytta för alla som bo i Jemtland och Härjedalen.

Bidrag

Bidragsgivare räddar liv.
Leder ditt stöd till att fler liv kan räddas? Svaret är ja, kontinuerlig forskning sker vilket leder till nya framsteg i vår jakt på att rädda liv.
Längst ner på sidan kan du läsa lite om vad som händer i jämtland på forskningsdelen.

Gåvor till fonden sättes in på Plusgiro 90 2002 - 5 eller bankgiro 902-0025.